Minggu, 06 Mei 2012

AYAT2 YG SANGAT MENDASAR!

7 AYAT PILIHAN:

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan MATI. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan DUNIA itu tidak lain hanyalah KESENANGAN YANG MEMPERDAYAKAN. (Ali-Imraan: 185)

Dan tiadalah kehidupan DUNIA ini, selain dari MAIN-MAIN dan SENDA GURAU BELAKA. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? (Al-An'aam: 32)

Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan LENYAPLAH di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan SIA-SIALAH apa yang telah mereka kerjakan. (Huud: 15-16)

Dan tiadalah kehidupan DUNIA ini melainkan SENDA GURAU dan MAIN-MAIN. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. (Al-'Ankabuut: 64)

Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali JANGANLAH kehidupan DUNIA MEMPERDAYAKAN KAMU dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah. (Faathir: 5)

Sesungguhnya kehidupan DUNIA hanyalah PERMAINAN dan SENDA GURAU. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. (Muhammad: 36)

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan DUNIA ini hanyalah PERMAINAN dan SUATU YANG MELALAIKAN, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan DUNIA ini tidak lain hanyalah KESENANGAN YANG MENIPU. (Al-Hadiid: 20)

3 AYAT TAMBAHAN:

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami MENGUJI mereka siapakah di antara mereka yang terbaik PERBUATANNYA. (Al-Kahfi: 7)

Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan DUNIA sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi SUBUR karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi KERING yang DITERBANGKAN OLEH ANGIN. Dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Kahfi: 45)

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan DUNIAWI itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan SUBURNYA karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang DIMAKAN manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya*, dan pemilik-permliknya mengira bahwa mereka pasti menguasasinya**, TIBA-TIBA datanglah kepadanya AZAB KAMI di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang SUDAH DISABIT, SEAKAN-AKAN BELUM PERNAH TUMBUH KEMARIN. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir. (Yunus: 24)
*Maksudnya: bumi yang indah dengan gunung-gunung dan lembah-lembahnya telah menghijau dengan tanam-tanamannya.
** Maksudnya: dapat memetik hasilnya.


Related posting:
KESENANGAN SEMU YANG AMAT PAYAH!
UJIAN SESUNGGUHNYA YANG ‘DIREMEHKAN’!


(untuk menguatkan pandangan akan tujuan penciptaan manusia => istiqomah)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar