Selasa, 24 Mei 2011

SANGAT KERAS SIKSANYA!Jika kita mencari ayat-ayat Al-Quran, dengan kata kunci “keras”, “siksa”, “azab”, “pedih”, masing-masing akan banyak sekali ayat yang ditemukan. Berikut akan kami tampilkan sebagian dari hasil pencarian kata kunci “keras”:

Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah SANGAT KERAS SIKSAAN-NYA. (Al-Baqarah 196)

… Maka sesungguhnya Allah SANGAT KERAS SIKSA-NYA. (Al-Baqarah 211)

Dan Allah SANGAT KERAS SIKSA-NYA. (Ali ‘Imran 11)

Allah amat besar kekuatan dan AMAT KERAS SIKSAAN (NYA). (An-Nisaa 84)

… Nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan SIKSA YANG KERAS (Al-An’aam 124)

Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim SIKSAAN YANG KERAS, (Al A’raf 165)

… Maka sesungguhnya Allah AMAT KERAS SIKSAAN-NYA. (Al-Anfaal 13)

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang TIDAK KHUSUS MENIMPA orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah AMAT KERAS SIKSAAN-NYA. (Al-Anfaal 25)

… Setan itu balik ke belakang seraya berkata: "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu; sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat; sesungguhnya saya takut kepada Allah". Dan Allah SANGAT KERAS SIKSA-NYA. (Al-Anfaal 48)

Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi AMAT KERAS SIKSAAN-NYA. (Al-Anfaal 52)

Sesungguhnya azab-Nya itu adalah SANGAT PEDIH LAGI KERAS. (Huud 107)

… dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar SANGAT KERAS SIKSA-NYA. (Ar-Ra’du 6)

… dan Dia-lah Tuhan Yang MAHA KERAS SIKSA-NYA. (Ar-Ra’du 13)

dan sesungguhnya azab akhirat adalah LEBIH KERAS dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah. (Ar-Ra’du 34)

Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang SANGAT BESAR (DAHSYAT). (Al Hajj 1)

Akan tetapi AZAB Allah itu SANGAT KERASNYA. (Al Hajj 2)

(Kepada mereka dikatakan), "Rasailah AZAB yang MEMBAKAR ini." (Al Hajj 22)

Maka bagi mereka AZAB yang MENGHINAKAN. (Al Hajj 57)

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam SIKSA YANG KERAS. (Luqman 24)

Dia (Muhammad Saw.) tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) AZAB YANG KERAS. (Saba’ 46)

Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi MAHA KERAS HUKUMAN-NYA. (Al-Mu’min 22)

Allah telah menyediakan bagi mereka AZAB YANG SANGAT KERAS, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. (Al Mujadilah 15)

Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah SANGAT KERAS HUKUMAN-NYA. (Al-Hasyr 4)

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SANGAT KERAS HUKUMAN-NYA. (Al Hasyr 7)

… maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan HISAB YANG KERAS, dan Kami azab mereka dengan AZAB YANG MENGERIKAN. (At-Thalaq 8)

Allah menyediakan bagi mereka AZAB YANG KERAS, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal, (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. (At-Thalaq 10)

Hai ORANG-ORANG YANG BERIMAN, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang KERAS, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim 6)

… lalu Allah menyiksa mereka dengan SIKSAAN YANG SANGAT KERAS. (Al-Haqqah 10)

Sesungguhnya AZAB Tuhanmu BENAR-BENAR KERAS. (Al-Buruj 12)Semoga dengan banyaknya ayat yang demikian itu dapat meyakinkan kita atas tulisan-tulisan sebelumnya mengenai betapa berat dan pedihnya siksa neraka, serta menguatkan keyakinan 100% bahwa siksa akhirat itu “benar-benar haqq dan ada”, dan akhirnya semoga kita bisa mengambil pelajaran dan renungan atasnya. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar